Pedicular teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.