Pediculicide teriminin tıbbi anlamı; n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).