Pediculophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Bitlerden korkma, aşırı bit korkusu, pedikülofobi.