Pediculous teriminin tıbbi anlamı; a. Bitli, bitlenmiş.