Pediculus Capitis teriminin tıbbi anlamı; Baş biti.