Pediculus Humanus Capitis teriminin tıbbi anlamı; Pediculosis capitis'e sebep olan bit türü, baş biti.