Pedigree teriminin tıbbi anlamı; n. Şecere, kişinin, dedelerinden kendine kadar uzanan aile şeceresi.