Pediophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.