Pedobarometer teriminin tıbbi anlamı; n. Bebeklerin ağırlığını ölçmede kullanılan alet.