Ped-O-Jet teriminin tıbbi anlamı; n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.