Pedometer teriminin tıbbi anlamı; n. Belli bir mesafeyi geçmede kişinin aldığı adım sayısını kaydeden alet, pedometre.