Pedomorphism teriminin tıbbi anlamı; n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.