Peduncular teriminin tıbbi anlamı; a. Sap (pedünkül) ile ilgili.