Pedunculate teriminin tıbbi anlamı; a. Sap gösteren, saplı.