Pedunculus teriminin tıbbi anlamı; i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.