Peg teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Herhangi bir şey destek temin etmek amacıyla kullanılan tahta veya madenden aypılmış çivi veya