Pelagism teriminin tıbbi anlamı; n. Deniz tutması.