Pel-Ebstein Disease teriminin tıbbi anlamı; Devri ateşle seyreden lenfadenoma;