Pellagral teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra ile belnirgin.