Pellagrin teriminin tıbbi anlamı; n. Pellagralı kimse.