Pelletierine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.