Pellucid Septum teriminin tıbbi anlamı; Saydam bölme.