Pelmatic teriminin tıbbi anlamı; a. Ayak tabanı ile ilgili.