Pelotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalığın, vücuda dıştan çamur uygulanması veya çamur banyosu ile tedavisi, çamur tedavisi.