Pelvic Canal teriminin tıbbi anlamı; Havsala boşluğu;