Pelvic Outlet teriminin tıbbi anlamı; Kemik pelvis'in alt açıklığı, pelvis çıkımı.