Pelvirectal Achalasia teriminin tıbbi anlamı; Doğuştan kalın barsak genişlemesi (Hirschsprung hastalığı), konjenital kolon dilatasyonu;