Pelvirectal teriminin tıbbi anlamı; a. Pelvis ve rektum'la ilgili.