Pelvisacral teriminin tıbbi anlamı; a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.