Pelycalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.