Pelycology teriminin tıbbi anlamı; n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.