Pemphigus Vegetans teriminin tıbbi anlamı; Büllerin mantarsı gelişme arzettikleri panfigus şekli.