Pemphigus teriminin tıbbi anlamı; n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs