Pempidine teriminin tıbbi anlamı; n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir bloker.