Pendulous Abdomen teriminin tıbbi anlamı; Torba karın, asılı karın, sarkık karın (öne doğru çıkacak yerde uyluk ve kasığa doğru düşen karın durumu).