Pendulous teriminin tıbbi anlamı; a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.