Penetrance teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Işının nüfuz yeteneği; 2. etkililik.