Peniaphobia teriminin tıbbi anlamı; n. Fakirlikten aşırı korkma, yoksulluk korkusu.