Penicillamine teriminin tıbbi anlamı; n. Ağır metallerle olan zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan bir madde.