Penicillic teriminin tıbbi anlamı; biochem. Penicillium kültürlerinden izole edilen ve bakterileri öldüren bir bileşim;