Penis teriminin tıbbi anlamı; n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.