Pentane teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).