Pentaploidy teriminin tıbbi anlamı; n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.