Pentavalent teriminin tıbbi anlamı; a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).