Pentobarbitone teriminin tıbbi anlamı; n. Kısa etkili bir barbitürat.