Pentolysis teriminin tıbbi anlamı; n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.