Pentosuria teriminin tıbbi anlamı; n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.