Pentothal teriminin tıbbi anlamı; a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.