Peonin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Asit ve baz reaksiyonları göstermekte kullanılan bir endikatör.