Pepsin teriminin tıbbi anlamı; n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.